Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační poplatek
dospělí
děti do 18 let
20,- Kč
10,- Kč
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka  
2. upomínka  
3. upomínka  
Upomínací dopis  
Tisk 1,- Kč/list

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.